Осмислите боља предавања брже
pig, dog, goat, cow, horse, donkey, goose, chicken, sheep, duck, cat.

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности