Осмислите боља предавања брже
1) Kes peab andma teed? a) jalgrattur A b) jalgrattur B 2) Miks peab jalgrattur autole teed andma? a) Sest auto tuleb vasakult b) Sest auto on raskem sõiduk c) Nii kohustab liiklusmärk 3) Kes peab andma teed? a) Jalgrattur A b) Jalgrattur B 4) Kui kahtlen, kas ristmikule lähenevad sõidukijuhid mulle teed annavad, siis: a) pole tähtis, kuidas käituvad ristmikule lähenevate sõidukite juhid, sest minul on õigus ületada ristmik esimesena. b) olen valmis peatumiseks juba enne ristmikule jõudmist. c) suurendan enne ristmikku kiirust. 5) Jõudes ristmikule samaaegselt minust vasakul asuva autoga: a) pean alati olema valmis ootamatusteks, sest ma ise ei näe auto varjust vasakule, samuti pean arvestama, et see auto võib mind märkamata pöörata paremale b) ei pea ma arvestama, millises suunas see auto jätkab sõitu, kuna minul on õigus jätkata sõitu otsesuunas. 6) Milline on ristmiku ületamise õige järjekord? a) Auto B, jalgratas, auto A. b) Jalgratas, auto A, auto B c) Auto B, auto A, jalgratas. 7) Nimeta ristmiku ületamise õige järjekord. a) Jalakäijad, jalgratas, veoauto. b) Jalgratas, veoauto, jalakäijad. c) Veoauto, jalgratas, jalakäijad d) Jalakäijad, veoauto, jalgratas. 8) Kes peab andma teed ja miks? a) Veoauto juht, sest jalgrattur läheneb paremalt. b) Jalgrattur, sest veoauto läheneb vasakult. c) Jalgrattur, sest veoauto on mootorsõiduk. 9) Parema käe reegel tähendab, et … a) ristmikul tuleb anda teed paremalt lähenevale sõidukile, olenemata, kas asud pea- või kõrvalteel. b) ristmikul võib pöörata vaid paremale c) samaliigiliste teede ristumisel tuleb anda teed paremalt lähenevale sõidukile. 10) Milline sõiduk ületab ristmiku esimesena ja miks? a) Jalgratas, sest sõiduauto läheb läheneb vasakult. b) Sõiduauto, sest see on kiirem sõiduk. c) Sõiduauto, sest ta pöörab vasakule. 11) Milline on ristmiku ületamise õige järjekord? a) Jalgrattur A, jalgrattur C, jalgrattur B. b) Jalgrattur B, jalgrattur A, jalgrattur C. c) Jalgrattur C, jalgrattur A, jalgrattur B. 12) Milline on ristmiku ületamise õige järjekord? a) Jalgrattur C, jalgrattur B, jalgrattur A b) Jalgrattur B, jalgrattur A, jalgrattur C c) Jalgrattur A, jalgrattur B, jalgrattur C. 13) Milline on ristmiku ületamise õige järjekord? a) Jalgratas A, jalgratas C, jalgratas B b) Jalgratas C, jalgratas B, jalgratas A. c) Jalgratas A, jalgratas B, jalgratas C 14) Kumb peab andma teed? a) Jalgrattur autole. b) Auto jalgrattale. 15) Mida peab tegema jalgrattur, kui ristmiku ees on see liikusmärk? a) See liiklusmärk on vaid autodele b) Peab vähendama kiirust, et vajadusel teeandmiseks peatuda c) Peab peatuma märgi ees. 16) Mida peab tegema jalgrattur, kui ristmiku ees on see liikusmärk? a) Peab peatuma vaid siis, kui näeb ristuval teel sõidukeid lähenemas b) Peab peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures, lõikuva sõidutee ääe ees c) Peab peatuma märgi ees 17) Lähenedes reguleerimata ülekäigurajale peab jalgrattur: a) vähendama kiirust või peatuma, et anda teed ülekäigurajal teeületamisvõimalust ootavale jalakäijale. b) ennast jalakäijast mitte segada laskma, sõitma peatuseta edasi. 18) Milline on ristmiku ületamise õige järjekord? a) Auto A – auto B – jalgratas. b) Jalgratas – auto A – auto B. c) Auto A – jalgratas – auto B. 19) Kes ületab ristmiku esimesena ja miks? a) Jalgrattur, sest paremalt ei ole lähenemas sõidukeid. b) Auto A, sest see sõidab otse. c) Auto B, sest temal ei ole vasakult lähenemas sõidukeid.
аутор

Табела

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности