1) Која гласовна промена се врши у речи ВИЧЕМ? a) Јотовање b) Палатализација c) Сибиларизација 2) Која гласовна промена се врши у речи ВУЧЕМ? a) Јотовање b) Сибиларизација c) Палатализација 3) Која гласовна промена се врши у речи ЈАЧИ? a) Непостојано А b) Јотовање c) Палатализација 4) Коју гласовну промену запажаш у реченици: Пружила је ручицу према њему? a) Јотовање b) Непостојано А c) Сибиларизација d) Палатализација 5) У генитиву множине речи крушка (КРУШАКА) уочава се ... a) Непостојано А b) Промена Л у О c) Палатализација 6) У дативу једнине речи крушка (КРУШЦИ) уочава се ... a) Непостојано А b) Сибиларизација c) Промена Л у О 7) У примерима ИШАО-ИШЛА уочавамо ... a) Непостојано А b) Промену Л у О c) Јотовање

Гласовне промене

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?