1) Које гласовне промене уочаваш у речи МАШЋУ? a) Јотовање b) Палатализација c) Једначење по месту изговора d) Сибиларизација 2) Које гласовне промене уочаваш у речи ПОЧЕЦИ? a) Губљење сугласника b) Непостојано А c) Асимилација d) Сибиларизација 3) Коју гласовну промену уочаваш у речи ДРУЖЕЊЕ? a) Сибиларизација b) Губљење сугласника c) Палатализација 4) Које гласовне промене уочаваш у речи ДУЖНА? a) Непостојано А b) Јотовање c) Палатализација 5) Коју гласовну промену уочаваш у генитиву речи ВРАБАЦ? a) Једначење по месту изговора b) Једначење по звучности c) Јотовање d) Непостојано А 6) Обележи тачно написане речи: a) Миличин b) Шминци c) Крушци d) Одсећи e) Отшити 7) Обележи тачно написане речи: a) Разпричати b) Исчитати c) Симбол d) Читаоц e) Читаоца 8) Које гласовне промене уочаваш у речи СТВАРАОЦИ? a) Промена Л у О b) Јотовање c) Губљење сугласника d) Непостојано А 9) Означи гласовну промену од које одступа реч ШКОЛСКИ? a) Једначење по месту изговора b) Промена Л у О c) Једначење по звучности 10) Означи гласовну промену од које одступа реч ЗООЛОГИЈА. a) Губљење сугласника b) Асимилација c) Сажимање самогласника

Гласовне промене

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?