1) Које гласовне промене уочаваш у речи МАШЋУ? a) Јотовање b) Палатализација c) Једначење по месту изговора d) Сибиларизација 2) Које гласовне промене уочаваш у речи ПОЧЕЦИ? a) Губљење сугласника b) Непостојано А c) Асимилација d) Сибиларизација 3) Коју гласовну промену уочаваш у речи ДРУЖЕЊЕ? a) Сибиларизација b) Губљење сугласника c) Палатализација 4) Које гласовне промене уочаваш у речи ДУЖНА? a) Непостојано А b) Јотовање c) Палатализација 5) Коју гласовну промену уочаваш у генитиву речи ВРАБАЦ? a) Једначење по месту изговора b) Једначење по звучности c) Јотовање d) Непостојано А 6) Обележи тачно написане речи: a) Миличин b) Шминци c) Крушци d) Одсећи e) Отшити 7) Обележи тачно написане речи: a) Разпричати b) Исчитати c) Симбол d) Читаоц e) Читаоца 8) Које гласовне промене уочаваш у речи СТВАРАОЦИ? a) Промена Л у О b) Јотовање c) Губљење сугласника d) Непостојано А 9) Означи гласовну промену од које одступа реч ШКОЛСКИ? a) Једначење по месту изговора b) Промена Л у О c) Једначење по звучности 10) Означи гласовну промену од које одступа реч ЗООЛОГИЈА. a) Губљење сугласника b) Асимилација c) Сажимање самогласника

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?