КУЋИЦА - Мала КУЋА је..., КУЋЕРИНА - Велика КУЋА је... , ВРАПЧИЋ - Мали ВРАБАЦ је..., СУНАШЦЕ - Мало СУНЦЕ је..., ПОТОЧИЋ - Мали ПОТОК је..., КЊИЖУРИНА - Велика КЊИГА је..., РУЧЕТИНА - Велика РУКА је..., ГЛАВУРДА - Велика ГЛАВА је..., МОМЧИНА - Велики МОМАК је..., ЦВЕТАК - Мали ЦВЕТ је...,

Именице могу да значе нешто умањено и увећано.

Тема

Фонтове

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?