Јелена, Србија, Авала - властита именица, грање, пруће, грмље - збирна именица, Јеленин, српски, авалски - присвојни придев, вуна, вода, уље - градивна именица, вунени, водени, уљни - градивни придев, нада, срећа, љубав - мисаона именица, авион, телефон, оловка - заједничка именица, леп, добар, поштен - описни придев, горњи, доњи, овдашњи - месни придев, јучерашњи, летњи, суботњи - временски придев,

Врсте именица и придева

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?