Осмислите боља предавања брже
Twenty to six., It's a quarter past seven., It's eight o' clock., Ten past eight., It's half past nine., It's a quarter to eleven., Ten to twelve.,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности