1) ________ su vrsta riječi koje odgovaraju na pitanje kakvo je što i čije je što. a) imenice b) glagoli c) pridjevi 2) Vrsta riječi kojima izričemo što netko radi ili što se događa su ____________ a) imenice b) glagoli c) pridjevi 3) U dvorištu laje pas. Imenica je... a) laje b) u c) dvorištu 4) Na prozoru moje sobe stoji ptica i pjeva. Glagol je... a) stoji b) sobe c) pjeva 5) Sjede u zelenom parku ispred naše škole. Pridjev je... a) zelenom b) naše c) ispred 6) Hrvoje je marljiv učenik. Imenica je... a) Hrvoje b) je c) marljiv 7) Na igralištu su djeca. Glagol je...  a) igralištu b) su c) djeca 8) Ana ne voli plivanje. Rečenica je... a) izjavna niječna b) upitna niječna c) izjavna jesna 9) Filip je otišao na more. Upitna rečenica glasi... a) Jeli Filip otišao na more? b) Filip je otišao na more? c) Je li Filip otišao na more? 10) Glagol pjevam izriče...  a) sadašnjost b) prošlost c) budućnost 11) Glagol je izriče... a) sadašnjost b) prošlost c) budućnost 12) će   pjevati Glagol izriče... a) sadašnjost b) prošlost c) budućnost 13) Riječ ima toliko toliko slogova koliko ima... a) slova b) glasova c) otvornika (samoglasnika) 14) Riječ olovka je... a) jednosložna b) dvosložna c) trosložna 15) Riječ vuk je... a) jednosložna b) dvosložna c) višesložna 16) Pravilno napisane riječi su... a) cvjet - cvjetić b) cvjet - cvijetić c) cvijet - cvjetić 17) Pravilno napisana rečenica je... a) Astronauti su bili na mjesecu. b) Astronauti su bili na Mjesecu. c) astronauti su bili na Mjesecu. 18) Pravilno napisana rečenica je... a) Svjetlucaju zvijezdice oko Mjeseca. b) Svjetlucaju zvjezdice oko mjeseca. c) Svjetlucaju zvjezdice oko Mjeseca. 19) Pravilno napisana rečenica je... a) Kupila sam: Gumicu, olovku i bilježnicu. b) Kupila sam gumicu, olovku, i bilježnicu. c) Kupila sam: gumicu, olovku i bilježnicu. 20) Koje se riječi rimuju? a) ima - ruka b) ima - zima c) ima - hoću 21) Knjigu "Vlak u snijegu" napisao je... a) Vjekoslav Majer b) Božidar Prosenjak c) Mato Lovrak 22) Točno napisane riječi su... a) Plitvička jezera, mjesec, Velika kola b) Jadransko more, Velika Kapela, Sveti Petar u Šumi c) Trg Bana Josipa Jelačića, Slavonski brod, Kupa

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?