Točno: mlijeko, vrijeme, brježić, ocjena, kućica, mjesec, snježić, cvjetovi, snjegovi, pobijediti, pobjeda, cvijet, cvjetati, cvjetić, riješiti, rješenje, Netočno: mljeko, vrjeme, briježić, ocijena, kučica, mijesec, sniježiž, cvijetovi, snijegovi, pobjediti, pobijeda, cvjet, cvijetati, cvijetić, rješiti, riješenje,

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?