Осмислите боља предавања брже
Nucleotide - Building block of DNA , Transformation - Bacteria absorb foreign DNA and do what it says., Bacteriophage - Virus that attacks bacteria, Semiconservative replication - Parent DNA serve as templates to make new DNA, Unwinding - Step of DNA replication where DNA is unwound., base pairing - Step of DNA replication where new nucleotides are added to the strand of DNA. , joining - Step of DNA replication where fragments of DNA are bondedtogether, leading strand - Strand of DNA that is copied continuously., Lagging strand - Strand of DNA that is copied in fragments., Okazaki Fragments - Fragments of newly copied DNA, Helicase - Enzyme that unzips and unwinds DNA to be copied., DNA Polymerase - Enzyme that adds new nucleotides to the new DNA strand, Ligase - Enzyme that seals Okazaki Fragments together.,
аутор

Табела

Сличне активности из Заједница

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности