Осмислите боља предавања брже
ИМЕНИЦЕ - Означавају имена бића, предмета, појава. Деле се на: властите, заједничке, збирне и градивне, ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ - Бојана, Сава, Копаоник, Србин, Жућа, Београд, ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ - трава, столица, лист, кућа, море, пас, дете, ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ - шећер, со, брашно, песак, цемент, ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ - лишће, цвеће, трње, грање, пилад, јагњад, ПРИДЕВИ - Деле се на: описне, присвојне и градивне, ОПИСНИ ПРИДЕВИ - леп, враголаст, диван, добар, лош, висок, ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ - Анин, сестрин, школски, Марков, београдски, ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ - дрвени, стаклени, златни, чоколадни,

ИМЕНИЦЕ И ПРИДЕВИ

аутор

Табела

Сличне активности из Заједница

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности