Осмислите боља предавања брже
1) Where is the supermarket? a) It's behind the bank. b) It's in front of the hospital. c) It's between the bank and the hospital. 2) Where is the swimming pool? a) It's behind the bus station. b) It's in front of the bus station. c) It's next to the bus station. 3) Where is the bus station? a) It's behind the swimming pool. b) It's in front of the swimming pool. c) It's under the swimming pool. 4) Where is the cinema? a) It's opposite the bank. b) It's next to the bus station. c) It's behind the bus station. 5) Where is the dog? a) It's on the park. b) It's in the park. c) It's under the park. 6) Where is the red car? a) It's behind the blue car. b) It's in front of the blue car. c) It's next to the blue car. 7) Look at the woman in front of the cinema. What colour is her jacket? a) It's yellow. b) It's brown. c) It's orange. 8) How many people are there in front of the hospital? a) There are 2 people. b) There are 4 people. c) There are 3 people 9) The boy and the girl are... a) in front of the sports centre. b) in front of the bank. c) in front of the supermarket. 10) Where is the swimming pool? a) It's opposite the hospital. b) It's opposite the supermarket. c) It's opposite the bank.

Табела

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности