B: b, b, b, b, b, D: d, d, d, d, d,

Табела

Визуелни стил

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?