1) Шта су придеви? a) Придеви су речи које означавају радњу ,стање или збивање b) Придеви су речи које стоје уз именицу и ближе је одређују. c) Придеви су речи које означавају какво је нешто и где се налази неко. 2) Милица је читала интересантну књигу,а Петар је играо игрице на Милошевом телефону.Придеви у овој реченици су речи: a) Милица b) је читала c) интересантну d) књигу e) је играо f) Милошевом 3) Мали чамац преврнула је немирна вода док је Милош шетао савским кејом.Присвојни придев у овој реченици је реч: a) Мали b) немирна c) савским d) вода e) преврнула је 4) Придеви изведени од властитих именица пишу се малим почетним словом у случају да се завршавају којим наставцима: a) ски , ов,ин,чки b) ски,шки,чки c) ов,јин,ски 5) Означи описне придеве a) фин b) копаонички c) Јаснин d) пажљив e) радио је f) телад 6) Означи правилно написане придеве: a) Крушевачки b) крушевачки c) Лознички d) лознички e) Дечији f) дечији 7) Придев тужно изведен је од које именице? a) тужибаба b) туга c) тужни 8) Означи властите именице a) Милошев b) Анастасија c) Шабац d) шабачки e) копаонички f) телад 9) Именица јагњад је: a) властита b) заједничка c) збирна d) градивна 10) Именице којима означавамо називе материјала и материја од којих је нешто направљено су: a) збирне именице b) градивне именице c) заједничке именице 11) Присвојни придев изведен од властите именице Банат правилно написан гласи: a) банати b) Банатски c) банатски d) Банатански 12) Присвојни придев изведен од властите именице Русија правилно написан гласи: a) русински b) Руски c) руски 13) Означи збирне именице a) пилад b) дете c) цветови d) цвеће 14) Одреди род и број следеће именице -(трамболине) a) мушки род -једнина b) женски род једнина c) средњи род множина d) женски род -множина

Придеви и именице-трећи разред

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?