Тачно: ужички, београдски, нишки, шабачка, војвођанска, руска, вршачке, зрењанинске, златиборски, америчке, енглеска, мађарски, сомборска, Анин, Савине, Љубомиров, Новакова, Сарина, Стефанов, Ђорђев, Радовићев, Џекијева, Маријин, Димитријевићева, Савићево, Нетачно: Ужички, Београдски, Нишки, Шабачка, Војвођанска, Руска, Вршачке, Зрењанинске , Златиборски, Америчка, Енглеска, Мађарски, Сомборска, анин, савине, љубомиров, новакова, сарина, стефанова, ђорђев, радовићев, џекијева, маријин, димитријевићева, савићево,

Писање присвојних придева

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?