1) Именица УЛИЦА је: a) властита b) заједничка c) градивна d) мисаона e) збирна 2) Именица РАДОСТ је: a) властита b) заједничка c) градивна d) мисаона e) збирна 3) Означи све мисаоне именице: a) вода b) срећа c) нада d) страх e) цвеће f) љубав 4) У следећем низу обележи глаголску именицу: a) врата b) браћа c) пловидба d) књига e) мед 5) Одреди род именице КОЛА: a) МУШКИ РОД b) ЖЕНСКИ РОД c) СРЕДЊИ РОД 6) Обележи која је од следећих именица у једнини: a) санке b) бермуде c) фармерке d) маказе e) пруће 7) Обележи која је од следећих именица женског рода: a) уста b) леђа c) плећа d) брада e) плућа 8) Означи градивну именицу: a) јело b) рука c) сапун d) чесма e) тањир 9) Обележи именицу која не припада низу: a) сто b) столњак c) ваза d) цвеће e) чинија 10) Обележи именицу која не припада низу: a) пруће b) дрвеће c) пролеће d) лишће e) саће 11) Обележи именицу која не припада низу: a) злато b) сребро c) платина d) бронза e) бисер 12) Одреди којој врсти припада именица СНЕГ: a) властита b) заједничка c) мисаона d) градивна e) глаголска f) збирна 13) Одреди којој врсти припада именица Београђанин: a) властита b) заједничка c) мисаона d) градивна e) глаголска f) збирна 14) Обележи све властите именице у следећој реченици: Амазон, највећа река на Земљи, постаје спајањем двеју њених саставница: леве Марањона, и десне Укајали. a) АМАЗОН b) РЕКА c) ЗЕМЉА d) МАРАЊОН e) УКАЈАЛИ 15) Кад је реч о подели именица по значењу, именица СЕДЕЊЕ спада у: a) збирне именице b) градивне именице c) мисаоне именице d) глаголске именице 16) Из следеће реченице означи збирну именицу: Сваки пут рођак нам донесе из села по неколико килограма грожђа и изворску воду. a) рођак b) село c) грожђе d) вода 17) Из следеће реченице означи градивну именицу: Бака спрема палачинке од интегралног брашна својим унуцима. a) бака b) палачинке c) брашно d) унуци 18) Из следеће реченице означи глаголску именицу: Највећа срећа за мог брата је шетање поред реке. a) срећа b) брат c) шетање d) реке 19) Означи реченицу у којој препознајеш именицу у множини:  a) У даљини се чује флаута. b) Имам нов бубањ. c) Добила сам даире. d) Мој клавир је раштимован. 20) Из следеће реченице означи именицу у једнини: Кућа без књига је сиромашна и онда када њене подове и зидове прекривају скупе завесе и слике. a) кућа b) књига c) подове d) зидове e) завесе f) слике 21) Означи све именице које немају облике множине: a) одећа b) јутро c) храна d) одељење e) трчање 22) Означи све мисаоне (апстрактне) именице: a) браћа b) бензин c) смех d) мисао e) слово f) доброта

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?