Зоран - властита именица, учитељ - заједничка именица, стакло - градивна именица, цвеће - збирна именица, срећа - мисаона именица, властита именица - Лазар, заједничка именица - принц, градивна именица - злато, збирна именица - снопље, мисаона именица - туга, именице - Речи које означавају имена бића, предмета и појава., збирне именице - Именице које означавају збир (мноштво) предмета или бића., градивне именице - Врста именица која означава материју, грађу од које је нешто направљено., заједничке именице - Врста именица која означава предмете и бића са заједничким особинама., властите именице - Врста именица која означава властита имена бића, небеских тела и географских појмова (називе градова, села, река, планина, држава, мора, језера, океана,...),

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?