Осмислите боља предавања брже
пастири, главобоља, сова, јесен, телефон, ноге, животиње, маче, сто, ученици, пилићи, острва, филм, књига, цвет, сунце, маска, балони, огледала, ваздух, земљиште, вода.

Род и број именица

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Насумични точак је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Промени шаблон

Интерактивне активности