Осмислите боља предавања брже
Властите: Београд, Вања, Дунав, Милица, Србија, Златибор, Европа, Авала, Заједничке: сат, пчела, пенкало, море, свеска, компјутер, застава, одмор,

Разврстај именице према врсти

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности