1) Nachom_tl se k nehodě. a) í b) ý 2) L_s na ovoce. a) i b) y 3) Brz_čko si na školu zv_kl. a) y,y b) i,y c) i,í d) í,y e) z,i,ý 4) Hodiny b_jí půlnoc. a) y b) i c) ý d) í 5) Z lesa se oz_valo v_tí vlků. a) ý, i b) í, ý c) ý, y d) í, y 6) Jitka _kameněla hrůzou. a) z b) s 7) Naše _hromáždění bylo rozpuštěno. a) z b) se c) ze d) s 8) _tyčil uči _hůru. a) vz, vs b) vs, vz c) vs, vs d) vz, vz 9) Náhle _pozoroval nebezpečí. a) s b) z c) vz d) vs 10) Oči chlapcům jen jiskřil_. a) i b) y c) í d) ý 11) Koťátka si hrál_ na dvorku. a) y b) i c) o d) a 12) Trp_ bolestmi zad. a) ý b) y c) i d) í 13) Stavili jsme se za bratrov_m_ přátel_. a) i,y,i b) ý,i,i c) í,y,i d) i,ý,i 14) Četli Karafiátov_ Broučk_. a) i,y b) y,y c) y,i 15) Viděl _ tam. a) mně b) mě 16) Tatínek seděl v pokoji a čekal na _. a) mi b) mě c) mně 17) Přivezl _ hezký dárek. a) mě b) mně 18) Vyšel _ lesa. a) s b) z 19) ob_mná nádoba a) je b) ě 20) liščí doup_ a) je b) ě 21) Jen _ námahou vylezl _ postele. a) s,z b) ze, s c) se,z d) z,s 22) kytička pom_nek a) ě b) ně

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?