Осмислите боља предавања брже
država osnivač, prvo proširenje, drugo proširenje, treće proširenje, četvrto proširenje, peto proširenje, šesto proširenje, država kandidat.

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности