сребрни - воз, снежна и бела - зима, трептава и бела - коса, ледена - пољана, школска - врата, бело - платно, промрзле - ручице,

Повежи придев и именицу из песме Сребрни воз.

Тема

Фонтове

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?