1) Свако насеље има своје име. a) Тачно b) Нетачно 2) Села су насеља која су мања од градова. a) Тачно b) Нетачно 3) Сви људи који живе у истом насељу су суграђани. a) Тачно b) Нетачно 4) Означи слику која приказује занимање којим се људи баве и у селу и у граду. a) b) c) 5) Градови су мала насеља у којима људи живе у кућама. a) Тачно b) Нетачно 6) Сви становници једног насеља су једни другима рођаци. a) Тачно b) Нетачно 7) Означи слику која приказује шта се може видети у граду. a) b) c) 8) У селима људи гаје домаће животиње. a) Тачно b) Нетачно 9) У селима људи живе у кућама са двориштем. a) Тачно b) Нетачно 10) Означи слику која приказује чиме се људи баве у граду.  a) b) c) 11) Шта можемо видети у селу? Означи тачан одговор. a) банку b) шталу c) солитер 12) Шта можемо видети у граду? Означи тачан одговор. a) повртњак b) музеј c) њиву 13) Означи правила понашања којих треба да се придржавамо у насељу. a) Дрвеће не треба ломити. b) Смеће се не баца у канту за смеће. c) Комшије треба љубазно поздрављати. 

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?