ВРАПЦА - Непостојано А и једначење сугласника по звучности, ГРОЖЂЕ - Јотовање и једначење сугласника по месту творбе, ДАШЧИЦА - Палатализација и једначење сугласника по месту творбе, ИШЧУПАТИ - Једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе и губљење сугласника, БЕЖИЧНИ - Једначење сугласника п месту творбе и губљење сугласника, ОДЛАСЦИ - Непостојано А, сибиларизација, губљење сугласника, СПАСИОЦИ - Непостојано А и прелазак Л у О, ИНАЏИЈА - Једначење сугласника по звучности и губљење сугласника, БОЛЕШЉИВ - Губљење сугласника и једначење сугласника по месту творбе, МРАЧНА - Непостојано А и палатализација,

ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?