1) Речи које стоје уз именицу и ближе је одређују називају се a) именице. b) глаголи. c) бројеви. d) придеви. 2) Придев се са именицом слаже у роду и броју. a) Тачно b) Нетачно 3) Присвојни придеви који се завршавају на -ов, -ев и -ин пишу се a) увек малим почетним словом. b) увек великим почетним словом. 4) Присвојни придеви који се завршавају на -ски, -шки, -чки се пишу се a) малим почетним словом. b) великим почетним словом. c) . 5) Градивни придеви означавају a) ЧИЈЕ је нешто. b) ОД ЧЕГА је нешто . c) КАКВО је нешто. 6) Присвојни придеви означавају a) ЧИЈЕ је нешто. b) ОД ЧЕГА је нешто . c) КАКВО је нешто. 7) Описни придеви означавају a) ЧИЈЕ је нешто. b) ОД ЧЕГА је нешто . c) КАКВО је нешто. 8) Означи градивни придев. a) водовод b) вода c) водени d) водити 9) Означи присвојни придев. a) Копаоник b) копати c) копаонички 10) Означи описни придев. a) Мирин b) умирити  c) миран d) мирити 11) Означи присвојни придев. a) старити b) старчев c) стар d) старост 12) Означи градивни придев.  a) дрво b) дрвосеча c) дрвена d) дрворед 13) Избаци уљеза: a) метални b) пешчаник c) лимени d) уљани 14) Избаци уљеза: a) дрвени сто b) метални сто c) сто од стакла 15) Избаци уљеза: a) танани b) ланени c) свилени d) вунени 16) У реченици: Испод дрвета су плаве лопте., придев је у  a) средњем роду једнине. b) мушком роду једнине. c) женском роду једнине. d) женски род множине. 17) У реченици: Марко је фотографисао ведро небо., придев је у  a) средњем роду једнине. b) мушком роду једнине. c) женском роду једнине. 18) У реченици: Дуња је весела девојчица., придев је у  a) средњем роду једнине. b) мушком роду једнине. c) женском роду једнине. 19) У реченици: Узео сам Марков фотоапарат и сликао природу., придев је у a) средњем роду једнине. b) мушком роду једнине. c) женском роду једнине. 20) У реченици: Гладан вук посматра овце., придев је у  a) средњем роду једнине. b) мушком роду једнине. c) женском роду једнине. 21) У реченици: Мирко је купио златиборски сир., придев је написан a) правилно b) неправилно

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?