, .

Verb Konjugation: Put to the personal pronoun the correct verb with the correct endin

Тема

Поставке

Табела

Разврстај у категорије је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?