ШИРОК: шири, најшири, ЈАК: јачи, најјачи, МРШАВ: мршавији, најмршавији, ЗАО: гори, најгори, ДОБАР: бољи, најбољи, ЛОШ: лошији, најлошији,

Компарација придева

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?