1847. година - Година Вукове победе, 1813. година - Вук Стефановић Караџић одлази у Беч, 1814. година - Мала простонародна славеносербска пјеснарица; Писменица сербскога језика по говору простога народа писана, 1818. година - Први српски рјечник, 1823. година - Српске народне песме, 1836. година - Вук Стефановић Караџић почиње да пише глас Х у издању Српских народних пословица, 1839. година - Вук одустаје од јекавског јотовања, 1850. година - Књижевни договор у Бечу, 1852. година - Други српски рјечник, 1864. година - Година смрти Вука Стефановића Караџића, 1868. година - Вукова реформа језика и правописа је званично прихваћена., 1787. година - Година рођења Вука Стефановића Караџића,

Вукова реформа српског књижевног језика

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?