1) Tko je pisac romana Duh u močvari? a) Gustav Krklec b) Stanislav Femenić c) Anto Gardaš 2) Djelo Duh u močvari je: a) dječji roman b) bajka c) basna 3) Tema romana je: a) lovci spašavaju životinje od poplave b) zima u Kopačkom ritu c) djeca otkrivaju lovokradice u kopačkom ritu 4) Kopački rit je: a) velika šuma kraj Osijeka b) naselje u Slavoniji c) močvarno područje uz Dravu i Dunav u Baranji 5) Tko je pozvao Mirona i Melitu u goste? a) Zoltan Varga b) Aranka c) Bakalar 6) Lovačko društvo letcima poziva mještane, posebno mladež da pomognu u prehranjivanju životinja. a) da b) ne c) ponekad 7) Koje opasnosti prijete životinjama u močvarama Kopačkog rita? a) lovokradice b) ljubav c) zmajevi 8) Koga su Miron i Liptus, skriveni ispod stola, ugledali na vratima zemunice? a) dva muškarca u bijelim kabanicama b) dva lovca c) Bakalara i Slaninu 9) O svim događajima djeca su izvještavala: a) mamu b) predsjednika Vučevića c) lovočuvara Kovačevića 10) Što je u otkrivanju lovokradica poslužilo kao glavni dokaz? a) pušku b) puce c) traagove u snijegu 11) Liptusov otac ne govori dobro hrvatski jezik jer je: a) Mađar b) Čeh c) Austrijanac 12) Tko je ukrao čamac Mironu i Liptusu? a) Slanina i Bakalar b) Vučević i Kovačević c) lovokradice 13) Ljudi su pričali da u močvari viđaju crnog duha. a) Da. b) Ne. c) Ponekad. 14) Tko se pravio da je ranjen na otoku? a) Levay b) Liptus c) Vučević 15) Što je bilo čudno s fazanima koje je Melita ugledala na otoku? a) bili su pijani b) bili su bijeli c) jeli su sijeno 16) Što su Miron i Eukaliptus pronašli na otoku Crna Greda? a) stari čamac b) zemunicu c) pravog duha 17) Tko je bio lovokradica? a) Levay b) Farkaš c) Vučević

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?