1) Који придев не припада описним придевима? a) ДОБАР b) ЛЕПА c) СЕСТРИНА d) ТУЖАН 2) Који придев није исправно написан? a) Сарин b) мајчин c) новосадски d) Шабачки 3) Како гласи компаратив придева СТРОГ? a) СТРОЖИ b) СТРОЖИЈИ c) НАЈСТРОЖИЈИ d) НАЈСТРОЖИ 4) Како гласи суперлатив придева ЗАО? a) НАЈЗЛОБНИЈИ b) НАЈГОРИ c) ГОРИ d) ЗЛОБНИЈИ 5) Који придев не припада месним придевима? a) БУДУЋЕ b) ДЕСНА c) ДОЊИ d) ПОСЛЕДЊИ 6) Описни придев изведен од именице СНАГА гласи? a) ЈАК b) ХРАБАР c) СНАЖАН d) СЛАБ 7) Придеви: Ђурин, Горанов, италијански, француски су? a) описни b) временски c) месни d) присвојни 8) Који придев није исправно написан? a) НАЈЈАСНИЈА b) НЕ ПИСМЕН c) ИСТОРИЈСКИ d) НЕОДГОВОРАН 9) Соња има зелене очи. У наведеној реченици придев ЗЕЛЕНЕ има службу (функцију)? a) ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА НАЧИН b) СУБЈЕКТА c) АТРИБУТА d) ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ ЗА ВРЕМЕ 10) Одреди род, број и падеж придева у реченици: Шетала је пса по СТРАШНОЈ олуји. a) датив, женски род, једнина b) номинатив, мушки род, једнина c) генитив, мушки род , множина d) локатив, женски род, једнина

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?