1) зелено a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 2) паметан a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 3) смешан a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 4) висок a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 5) крупан a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 6) бистар a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 7) брз a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 8) мамина a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 9) Сандрин a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 10) Милошев a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 11) Анин a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 12) псећи a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 13) дечји a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 14) Бранков a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 15) шећерни a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 16) стаклена a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 17) кожна a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 18) чоколадне a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 19) дрвено a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 20) свилено a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ 21) пластично a) ОПИСНИ ПРИДЕВ b) ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВ c) ГРАДИВНИ ПРИДЕВ

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?