1) Koje književno djelo opisuje događaje u Kopačkom ritu? a) Vlak u snijegu b) Priče iz davnine c) Duh u močvari 2) Tko je napisao književno djelo Duh u močvari? a) Anto Gardaš b) Mato Lovrak c) Ivana Brlić Mažuranić 3) Kojoj književnoj vrsti pripada djelo Duh u močvari? a) igrokaz b) dječji roman c) pripovijetka 4) Dječji roman je: a) kratka priča b) opširnije književno djelo o djeci c) priča o životinjama 5) O čemu govori roman Duh u močvari? a) Igra dječaka u Kopačevu b) Život i rad mještana Kopačeva c) Hvatanje lovokradica u Kopačkom ritu 6) Radnja romana smještena je u: a) Kopačevo i Kopački rit b) Split c) Varaždin 7) Vrijeme radnje je: a) jesen b) zima c) proljeće 8) Glavni likovi u romanu su: a) Melita, Miron i Draga b) Miron, Eukaliptus i Pero c) Melita, Miron i Eukaliptus 9) Melitu i Mirona u goste je pozvao: a) Eukaliptus b) Bakalar c) Aranka 10) Pravo ime Eukaliptusa je: a) Farkas Istvan b) Laszlo Levay c) Zoltan Varga 11) Liptusovi roditelji radili su: a) u trgovini b) u pošti c) u restoranu 12) Liptusov otac je a) Hrvat b) Mađar c) Slovenac 13) Restoran u kojem su djeca jela zvao se: a) Zlatna ura b) Zlatna školjka c) Zlatna udica 14)  Životinjama Kopačkog rita prijete tri opasnosti: a) poplava, jaka zima sa snijegom, lovokradice b) vrućine, vjetar i poplave c) lovci, turisti i ribari 15) Lovačko društvo pozvalo je mještane da pomognu u: a) čišćenju snijega sa ulica b) prehranjivanju životinja c) sakupljanju odjeće za siromašne 16) U romanu se razbolio: a) Bakalar b) Slanina c) Miron 17) Aranka je: a) Liptusova sestrična b) Slaninina sestrična c) Bakalareva sestrična 18) Prvi je objavio ekipi da se pojavio duh: a) Slanina b) Bakalar c) stari ribar 19) Otok na koji su Miron, Melita i Liptus nosili hranu zove se: a) Crna Greda b) Bijela ploča c) Zelena grana 20) Melita je dječacima za večeru pripremila: a) kolač b) puding c) palačinke 21) Na otoku Crna Greda djeca su pronašla: a) vreću s blagom b) ubijenog srnjaka c) razbijeni čamac 22) Čamac s ubijenim srnjakom je: a) potonuo b) nestao c) otplovio do sredine jezera 23) Dječake bez čamca spasili su: a) Melita i Bakalar b) Bakalar i Slanina c) predsjednik Vučević i Melita 24) O svim događajima djeca su izvješćivala: a) ribara Farkaša b) lovočuvara Kovačevića c) predsjednika Vučevića 25) Ranjenu srnu njegovala je: a) Melita b) Farkaševa žena c) Liptusova mama 26) Skrovište lovokradica bilo je: a) u zemunici b) na tavanu stare kuće c) u podrumu stare kuće 27) Lovokradice u zemunici zaključao je: a) Miron b) Slanina c) Eukaliptus 28) Kao glavni dokaz u otkrivanju lovokradica poslužilo je: a) puška b) puce (dugme) c) tragovi u snijegu 29) Muškaraca u bijelim kabanicama - "duhova" bilo je: a) 2 b) 3 c) 5 30) Duhovi iz močvare su: a) Farkas Ištvan i rođak b) Laszlo Levay i rođak c) Jozsef Varga i rođak 31) Na kraju romana djeca su kao nagradu dobila: a) novac b) medalje c) diplomu

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?