Šta prikazuje slika?, Šta je voda?, Imenuj vrstu padavine, Imenuj vrstu padavine, Koja padavina može naneti štetu?, Kako čuvamo vodu od zagađivanja?, Koja padavina nastaje ako se kapi kiše naglo smrznu?, Za šta sve upotrebljavamo vodu?, Kako nazivamo temperaturu pri kojoj tečnost prelazi u čvrsto stanje? , Kako nazivamo kapljice vode koje padaju iz oblaka?, Kako nazivamo pahulje koje padaju iz oblaka?, Kako nazivamo pojavu kad se vodena para nađe u blizini tla?.

Табела

Насумични точак је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?