1) Belo jezero je ... a) slano b) veštačko c) prirodno 2) Prirodnjačka kuća a) muzej posvećen bogatoj flori i fauni u međurečju Begeja i Tise b) kuća od blata i slame c) kuća za prirodnjake 3) Koja životinja je simbol rezervata "Carska bara"? a) dabar b) roda c) čaplja 4) Da bi se pešaci bolje snašli na stazi  a) nose kompas b) pitaju mamu c) prate uputstva sa table na ulazu, mapu,... d) prate markacije na stablima 5) Ravničarsko selo je ... a) naselje gde su sve kuće ravne b) naselje sa širokim ulicama c) naselja sa dugim ulicama, kućama jedna do druge d) mesto nastanka raviola 6) Deo kukuruza kojim smo u igri pravili bunare zove se: a) klip b) šapurina c) stablo 7) Prepoznaje sebe u ogledalu, prepoznaje likove na fotografijama, ratni heroj, poštar, simbol mira,... a) galeb b) golub c) gugutka 8) Kog meseca smo posetili Elemir? a) septembar b) oktobar c) novembar 9) Zrenjanin se nalazi na reci a) Begej b) Tamiš c) Tisa

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?