чинилац - број који се множи са другим бројем, дуж - права линија која има почетак и крај, производ - резултат множења, бесконачан - који нема крај, цифра - симбол који се користи за записивање бројева, дужина - растојање од једног до другог краја, елемент (члан) - објекат који се налази у скупу, припада скупу, израз - низ бројева, слова и симбола повезаних знаковима рачунских операција у којем нема знака једнако, једначина - једнакост са променљивом, која се означава словом или симболом, једнакост - математички израз у коме је један део једнак другом делу, квадрат - геометријско тело коме су све четири странице једнаке , линија - може бити крива, права, изломљена, затворена, отворена, множење - збир више једнаких сабирака, рачунска операција која се записује а . б, непаран број - број који се не може поделити са 2, нула - нема никакву вредност, полуправа - има почетну тачку, али нема крај, разлика - износ за који је неки број већи или мањи од неког другог броја, сабирак - број који се сабира са другим бројем, троугао - има три странице, умањеник - број од којег се одузима неки други број, умањилац - број који се одузима од неког другог броја, збир - резултат сабирања бројева, неједнако - различито од нечега,

Математика 2. разред

аутор

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?