1) I did a) hice b) hicicte c) hizo d) hago e) hico f) hicieron 2) you did a) hiciste b) haces c) hizo d) hicieron e) hicimos f) hice 3) she did a) hizo b) hace c) hiciste d) hicieron e) hicimos f) hice 4) he went a) fui b) fue c) fuiste d) fueron e) voy f) fuimos 5) I went a) fue b) fuiste c) fueron d) fui e) voy f) fuimos 6) you went a) fui b) fue c) fuiste d) fueron e) fuimos f) hiciste 7) they went a) fui b) fue c) fuiste d) fueron e) fuimos f) van 8) I was a) fui b) fue c) fuiste d) soy e) fueron f) eres 9) you were a) fui b) fue c) fuiste d) fueron e) eres f) es 10) he was a) fue b) fui c) fuiste d) fueron e) es f) fuimos 11) They did a) hice b) hiciste c) hizo d) hicieron e) hicimos f) hacen

Тема

Фонтове

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?