Тачно: 7 · 8 = 56, 9 · 6 = 54, 5 · 7 = 35, 6 · 8 = 48, 3 · 8 = 24, 8 · 3 = 24, 4 · 6 = 24, 6 · 6 = 36, 4 · 9 = 36, 10 · 2 = 20, 4 · 5 = 20, 8 · 8 = 64, 9 · 9 = 81, 7 · 7 = 49, 4 · 8 = 32, 7 · 4 = 28, 3 · 9 = 27, 4 · 4 = 16, 9 · 8 = 72, 7 · 1 = 7, 25 · 0 = 0, Нетачно: 7 · 8 = 65, 6 · 8 = 46, 7 · 5 = 30, 3 · 8 = 32, 6 · 4 = 30, 6 · 6 = 46, 4 · 8 = 24, 9 · 4 = 54, 5 · 8 = 45, 8 · 8 = 56, 9 · 9 = 72, 7 · 7 = 42, 5 · 5 = 20, 4 · 8 = 36, 3 · 8 = 26, 4 · 4 = 18, 6 · 3 = 9, 9 · 9 = 18, 0 · 8 = 8, 10 · 0 = 10, 1 · 8 = 9,

Таблица множења

аутор

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?