Správně: být doma, nabýt vědomosti, krabička, kobylka, bidlo je tyčka, ubývá vody, babička, bílá květina, nabílená fasáda, surově mě zbil, paní bytná, neobydlený dům, Špatně: bít doma, nabít vědomosti, krabyčka, kobilka, bydlo je tyčka, ubívá vody, babyčka, býlá květina, nabýlená fasáda, surově mě zbyl, paní bitná, neobidlený dům,

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?