1) "broji pospan sat" a) Akustična b) Taktilna c) Gustativna 2) Parna rima a) Dolazi naizmjence u stihovima b) Vezuje dva uzastopna stiha c) Vezuju se prvi i četvrti i drugi i treći stih d) Nema čvrste vezanosti među stihovima 3) Hiberbola a) Nastaje ponavljanje istih i sličnih suglasnika b) Peidjev koji s imenicom na koju se odnosi stvara življu sliku c) Temelji se na preuveličavanju 4) "mlačna noć" a) Akustična b) Vizualna c) Gustativna d) Taktilna

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?