Осмислите боља предавања брже
1) Одреди врсту речи  хладан a) придев b) именица c) број d) глагол 2) Одреди врсту речи мени a) придев b) заменица c) број d) глагол 3) Одреди врсту речи певала је a) придев b) глагол c) број d) заменица 4) Одреди врсту речи првом a) број b) придев c) именица d) глагол 5) Одреди врсту речи најбољи a) глагол b) придев c) заменица d) број 6) Одреди врсту речи теби a) заменица b) придев c) глагол d) именица 7) Одреди врсту речи виши a) заменица b) глагол c) именица d) придев 8) Одреди врсту речи осморо a) придев b) именица c) број d) глагол 9) Одреди врсту речи грање a) збирна именица b) властита именица c) градивна именица d) описни придев 10) Одреди врсту речи трчање a) збирна именица b) глаголска именица c) властита именица d) глагол

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности