Осмислите боља предавања брже
Correct: 17 - 8 = 9, 12 - 9 = 3, 11 - 8 = 3, 15 - 8 = 7, 14 - 6 = 8, 18 - 9 = 9, 14 - 8 = 6, 13 - 7 = 6, 12 - 5 = 7, 16 - 9 = 7, 16 - 8 = 8, 12 - 7 = 5, 14 - 7 = 7, 13 - 6 = 7, 17 - 9 = 8, 16 - 7 = 9, Incorrect: 14 - 5 = 10, 14 - 6 = 9, 13 - 7 = 8, 16 - 9 = 8, 15 - 6 = 5, 12 - 7 = 8, 12 - 4 = 7, 12 - 9 = 1, 14 - 8 = 8, 17 - 9 = 5, 13 - 9 = 8, 15 - 7 = 5, 18 - 9 = 10, 12 - 7 = 4, 11 - 4 = 8, 12 - 7 = 3,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности