Основни бројеви: два, три, десет, сто седам, хиљаду педесет три, деведесет осам, двадесет пет, Збирни бројеви: двоје, троје, десеторо, тринаесторо, хиљаду педесет троје, двадесет осморо, деведесет петоро, Бројне именице: двојица, тројица, тринаесторица, двадесеторица, педесет четворица, Редни бројеви: други, трећи, десети, сто трећи, двадесет седми, хиљаду педесет четврти, седамдесет осми,

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?