Равничарски крај: гајење житарица, индустријске биљке, гајење живине, Брдско-планински крај: рударство, виноградарство, шумарство,

5. Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене.

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?