Осмислите боља предавања брже
САБИРАЊЕ: први сабирак, други сабирак, збир, ОДУЗИМАЊЕ: умањеник, умањилац, разлика,

Рачунке операције

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности