Осмислите боља предавања брже
1) 28 : 4 a) 5 b) 4 c) 6 d) 7 2) 90 : 10 a) 10 b) 19 c) 9 d) 8 3) 30 : 5 a) 4 b) 6 c) 5 d) 7 4) 18 : 3 a) 7 b) 9 c) 8 d) 6 5) 36 : 4 a) 7 b) 8 c) 9 d) 10 6) 12 : 3 a) 6 b) 2 c) 4 d) 3 7) 45 : 5 a) 8 b) 10 c) 9 d) 7 8) 8 : 2 a) 2 b) 4 c) 3 d) 6 9) 20 : 5 a) 3 b) 5 c) 4 d) 6 10) 27 : 3 a) 6 b) 9 c) 3 d) 7 11) 24 : 4 a) 7 b) 6 c) 8 d) 5 12) 50 : 10 a) 5 b) 9 c) 10 d) 8 13) 15 : 3 a) 3 b) 5 c) 4 d) 6 14) 20 : 5 a) 3 b) 5 c) 4 d) 6 15) 35 : 5 a) 5 b) 7 c) 6 d) 8

Дељење бројевима 2,3,4,5 и 10

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности