Početkom ____ stoljeća Mađari su nastojali Hrvatima nametnuti ____ jezik. Hrvati su se suprotstavili tako što su branili ____ kao službeni jezik. Književna djela tada su se pisala različitim narječjima: ____. ____ je sastavio pravopis na štokavskom narječju i počeo izdavati novine. Razdoblje koje je uslijedilo naziva se ____. Borba za hrvatski jezik završena je odlukom Hrvatskog sabora ____ godine kada je ____ jezik proglašen službenim jezikom u Hrvatskoj. Književni prilog novina koje je izdavao Ljudevit Gaj zvao se ____.

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?