Skapa bättre lektioner snabbare

Flygplan

Använd touch eller tangentbord för att flyga in de rätta svaren och undvika de fel.


Exempel

Ta reda på mer om andra mallar