Skapa bättre lektioner snabbare

Slumpmässigt hjul

Snurra hjulet för att se vilka objekt som kommer härnäst.


Exempel

Ta reda på mer om andra mallar