Skapa bättre lektioner snabbare
loyal - leal, interesting - interesante, inocent - inocente, fat - gordo, ugly - feo, pretty - bonito, beautiful - guapo, intelligent - inteligente, interesting - interesante, funny - cómico, brave - valiente, tall - alto, short - bajo, skinny - delgado,

TVA: Un repaso de adjetivos

Rankningslista

Växla paneler är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista.

Gemenskap Jneville Year 7

Storbritannien

Besök vår stationära webbplats för att ändra tema eller alternativ, ange en tilldelning eller skapa dina egna alternativ.

Växla mall

Interaktiva